Vår personal

Hos oss arbetar det både kvinnor och män

Föreståndare
Socionom
Behandlingspedagoger
Förskolelärarare
Undersköterskor
Husmor
Psykoterapeut
Socialpsykolog

Flera av våra medarbetare har ytterligare spetskomptens inom områdena:

MI
KBT
Återfallsprevention
BBIC
Utredningsmetodik

Konsulter:

Barn och vuxen psykolog
psykiatriker