Vi är en grupp erfarna och engagerade människor som driver gården med stort eget ansvar.
Vi som arbetar på Elisabethgården har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta familjer. Här finns en hemlik och lantlig miljö som ger möjligheter för en trygg boendemiljö och stora ytor för lek och aktivitet.

Vårt förhållningssätt är respektfullt bemötande och lyhördhet för familjernas behov. Vi arbetar för att familjerna ska känna sig delaktiga i sin vistelse hos oss. BBIC, Bowlbys anknytningsteori och samspel samt ICPD är metoder i vårt utredningsarbete.

Vår egen organisation tillämpar ett arbetssätt, nerifrånperspektivet, där alla har stora befogenheter att påverka verksamheten. Detta ger förutsättningar för ett flexibelt och smidigt lagarbete och vi som arbetar tar ansvar tillsammans med föreståndaren och kan smidigt göra de förändringar som behövs/efterfrågas. Allas vår delaktighet och delade ansvar skapar en öppenhet som naturligt finns gentemot kollegor och boende.

Respekt, lyhördhet och ärlighet är viktigt i alla kontakter.
Lotta McLaughlin, föreståndare
Helene Abrahamsson, USK/skötare
Hanna Utriainen, behandlingspedagog
Magnus Johansson, vaktmästare
Kerstin Nordling
Christina Lindorsson, förskollärare
Linnea Karlsson, behandlingspedagog
Birgith Öhlund, behandlingsassistent
Rosita Kronstål
Anne Olsson
I vikariegruppen på Elisabethgården finns:
Sandra Edlund
Niklas Malmström
Christina Glennklev
Annette Nilsson
Vi samarbetar med:
Rikard Kindgren, leg psykiater
Daniel Roos, leg psykolog
Andreas Bengtsson, leg psykolog
Åsa Erlandsson, leg sjuksköterska


Elisabethgården ägs av Empowerment Vård och Omsorg AB, ett företag som skapar arbetsplatser där personalens erfarenheter och kompetens kommer till sin rätt genom att arbetssättet "nerifrånperspektivet" tillämpas.

Nyheter

December 2013

Vår husmor Monica har gått i pension. Tack för alla år hos oss och njut av din ledighet.

December 2013

Det har varit ett stort intresse för föreläsningen med Karin Lundén, vi kan inte ta emot flera anmälningar.

December 2013

Karin Lundén forskare på Göterborgs universitet föreläser om Anknytning och omsorgssvikt. Föreläsningen kommer bl.a. att handla om Intervju om anknytningsstil - IAS. Detta sker på Näs i Vimmerby den 4 december. Få platser kvar, pris 190kr.

November 2013

Elisabethgården deltog på HVB-dagen i Linköping 2013-11-11. En mycket givande dag som gav oss inspiration och värdefulla kontakter.

Juni 2013

Elisabethgården nyanställer: Rosita Kronstål, Anne Olsson, Kerstin Nordling, Mirelle von Schantz och Niklas Olsson.

Januari 2013

Vi har utökat vår kapacitet till 20 platser.
Aug 2012
Artikel i Vimmerby Tidning om det unika ledarskapet på Elisabethgården. Läs artikeln här.
Februari 2012
VD-tidningen skriver om det ovanliga ledarskapet på Elisabethgården. Läs artikeln här.
September 2011
Nerifrån och upp. Personalen driver Elisabethgården. Läs artikeln här.
Augusti 2011
Ny ledarskapsfilosofi lyfte Elisabethgården. Läs artikeln här.