Vi är en grupp kompetenta, erfarna och engagerade människor som driver gården med stort eget ansvar.
Här finns en hemlik och lantlig miljö som ger möjligheter för en trygg boendemiljö och stora ytor för lek och aktivitet.

Vi som arbetar på Elisabethgården har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta familjer. Personalgruppen består av förskollärare, socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger, undersköterska och sjuksköterska. Vi har psykiater samt barn – och vuxenpsykolog på konsultbasis.

Vårt förhållningssätt är respektfullt bemötande och lyhördhet för familjernas behov. Vi arbetar för att familjerna ska känna sig delaktiga i sin vistelse hos oss. BBIC, Bowlbys anknytningsteori och samspel samt ICPD är metoder i vårt utredningsarbete.

Vår egen organisation tillämpar ett arbetssätt, nerifrånperspektivet, där alla har stora befogenheter att påverka verksamheten. Detta ger förutsättningar för ett flexibelt och smidigt lagarbete och vi som arbetar tar ansvar tillsammans med föreståndaren och kan smidigt göra de förändringar som behövs/efterfrågas. Allas vår delaktighet och delade ansvar skapar en öppenhet som naturligt finns gentemot kollegor och boende.

Respekt, lyhördhet och ärlighet är viktigt i alla kontakter.
Elisabethgården ägs av Empowerment Vård och Omsorg AB, ett företag som skapar arbetsplatser där personalens erfarenheter och kompetens kommer till sin rätt genom att arbetssättet "nerifrånperspektivet" tillämpas.

Nyheter

Oktober 2015

Ny föreståndare sökes! Läs mer under "Arbeta hos oss".

November 2014

Elisabethgården har bytt ägare, vi välkomnar nya ägare Midea AB.

Januari 2013

Vi har utökat vår kapacitet till 20 platser.
Aug 2012
Artikel i Vimmerby Tidning om det unika ledarskapet på Elisabethgården. Läs artikeln här.
Februari 2012
VD-tidningen skriver om det ovanliga ledarskapet på Elisabethgården. Läs artikeln här.