Vår verksamhet

Utredningar

På Elisabethgården gör vi utredningar på uppdrag av socialtjänsten gällande barns behov och föräldrarnas förmåga. Utredningarna följer BBICs utredningsstruktur och sker genom observationer och samtal med barn och föräldrar. Vi utgår utifrån Bowlbys anknytningsteori och ICDP då det gäller samspelet mellan barn och föräldrar i vardagen. Vi utför även IAS utredningar.

 

Skydd

Elisabethgården har god erfarenhet av att tillgodose barn och föräldrars behov av skydd. Vårt läge och utemiljö gör det möjligt att vistas utomhus utan insyn. Vi lägger vikt av stödsamtal och avlastning vid behov. Vi hjälper även föräldrarna med myndighetskontakter.

 

Efterarbete

Efter utskrivning kan vi på Elisabethgården följa upp arbetet i familjens hemmiljö och där fortsätta ge stöd. Vi utformar upplägget utifrån socialtjänstens och familjens önskemål.

 

Lokaler

Elisabethgården består av tre fastigheter söder om Vimmerby. Vi har en stor trädgård med fruktträd, uteplatser och lekplatser. I ett av husen finns en stor leklokal, en ”förskola” med möjligheter till lek och pyssel. Elisabethgården erbjuder en trygg och insynsskyddad boendemiljö.

 

Skola

Elisabethgården har en överenskommelse med Vimmerbys grundskolor.

 

Placeringsservice

Vi tar emot familjer dygnet runt och har vi möjlighet kan vi vara behjälpliga att hämta familjen.

 

Personal

Verksamheten drivs av skickliga medarbetare med gedigen kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med utsatta familjer. Vi har tillgång till barn- och vuxenpsykolog samt barn- och vuxen psykiatrisk expertis.